Historie

Z historie orchestru
Již v roce 1946 mělo město Uničov vlastní symfonický orchestr a mužský a ženský pěvecký sbor. Členové těchto souborů byli sdruženi ve Vlasteneckém Kulturním Uničovském Sdružení – VKUS.
Zakladatelem tohoto sdružení byl uničovský lékař MUDr. František Ticháček, kterému se v poměrně krátké době podařilo vytvořit, tehdy z hudebních nadšenců, těleso které svojí uměleckou úrovní přesahovalo nejen rámec města, nýbrž i celého tehdejšího šternberského okresu.

V padesátých letech sdružení VKUS zaniklo a většina hudebníků přešla do menších tanečních souborů a jedné dechové hudby.
Významným mezníkem v kulturním životě města bylo vytvoření Spojeného závodního klubu ROH Uničovských strojíren v roce 1960. Koncem roku 1967 zde bylo sdruženo již 6 hudebních souborů( 4 taneční, 1 beatový a 1 malá dechovka). Nicméně dechová hudba měla jen příležitostná uplatnění.

V březnu 1969 byli sezváni všichni hudebníci z Uničova a okolí na ustavující schůzi nového velkého reprezentačního tělesa – Dechového orchestru Haná Uničov. Téměř 30 hudebníků, kteří se tehdy sešli, bzli touto myšlenkou nadšeni. Do čela nově utvořeného orchestru byl zvolen MUDr. František Ticháček, jenž byl předpokladem vysokého uměleckého růstu orchestru.
Základním repertoárem orchestru se stala koncertní, vážná hudba, ale i lehký žánr. Orchestr intenzivně zkouší, pořádá pravidelná vystoupení při různých příležitostech. Postupně navazuje kontakty s hudebními skladateli, začíná pořádat autorské večery, které jsou hojně navštěvovány. U dirigentského pultu se při těchto večerech vystřídala celá řada skladatelů: Josef Poncar, Jaromír Vejvoda, Josef Hotový, Jindřich Praveček, Áda Rulíšek, Václav Maňas, Vladimír Fuka, Antonín Žváček a Karel Vacek.

Další významnou kapitolou se stává rok 1974, kdy odchází stávající dirigent MUDr. František Ticháček do důchodu a uměleckého vedení se ujímá František Mlynář. Ten vede orchestr až do roku 1990, kdy ho za dirigentským pultem střídá Josef Štěpánek – bývalý dirigent Posádkové hudby Olomouc. V roce 1994 se vrací František Mlynář, aby dirigoval orchestr dalších 15 let.

V roce 2008 je založeno sdružení Dechový orchestr Haná o. s. Orchestr se tak stává samostatným subjektem, který je podporován Městským kulturním zařízením a městem Uničov.

V roce 2009 se stává dirigentem Petr Ciba, pod jehož dirigentskou taktovkou hraje orchestr dodnes.

Za dobu 40 let prošlo tímto dechovým orchestrem téměř 200 hudebníků. Vždyť ještě v loňském roce v něm působili i zakládající členové Ludmila Mlynářová a František Mlynář.

Koncertní vystoupení, zahraniční i tuzemské zájezdy na festivaly a do družebních měst, náhrávky v televizi a v rozhlase, účast na soutěžích – se stalo hlavní náplní činnosti DO.

Zakládající členové DO Haná:
Umělěcký vedoucí a dirigent:
  MUDr. Ticháček František

Organizační vedoucí:
  Eger Josef st.

Klarinety:
  Hrouda Miroslav
Král Antonín
Kyselý Radek
Šenk Vlastimil
Tylšar Václav

Lesní roh:
  Mlynářová Ludmila
Mlynář František

Křídlovky:
  Eger Josef st.
Matlášek Jan
Ratschker Hubert st.

Tenor:
  Kling Ladislav
Krobot Miroslav st.

Baryton:
  Palik Antonín

Trubka B:
  Polcr Stanislav
Pospíšil Josef

Trubka Es:
Šmoldas Zdeněk
Vojtek Jiří

Bastrubka:
  Toman Ladislav

Pozoun:
  Drážný Věroslav
Rámiš Otakar
Strouhal Miloslav
Zbořil Stanislav

Basy:
  Kryl Konrád
Urbášek Josef

Bicí nástroje:
  Brauner Rudolf
Filip Bohumil
Kyselý František

Zpěv:
Palik Antonín
Šmoldas Zdeněk
Zbořil Stanislav