O nás

Dechový orchestr Haná Uničov byl založen v březnu 1969, kdy byli sezváni všichni hudebníci z Uničova a okolí na ustavující schůzi nového velkého hudebního tělesa.
V celé historii orchestru se za dirigentským pultem vystřídali MUDr. František Ticháček(zakladatel orchestru), František Mlynář a Josef Štěpánek. Nynějším dirigentem je Petr Ciba, který převzal orchestr v r. 2009 a s jehož příchodem došlo k omlazení orchestru a k výrazné obměně repertoáru.
Za dobu 40 let prošlo tímto dechovým orchestrem téměř 200 hudebníků a ještě v loňském roce v něm působili i zakládající členové Ludmila Mlynářová a František Mlynář.
V současnosti má orchestr cca 30 členů a věkový průměr hudebníků je přibližně 35 let. Členové orchestru jsou predevším bývalí žáci uničovské ZUŠ a hudebníci z blízkého okolí.
Hlavní náplní činnosti DO se staly koncertní vystoupení, zahraniční i tuzemské zájezdy na festivaly a do družebních měst, náhrávky v televizi a v rozhlase, účast na soutěžích.
I v letošním roce má orchestr naplánovanou řadu zajímavých akcí jak u nás tak i v zahraničí.
Od roku 1996 orchestr spolupracuje se Soukromou ZUŠ taneční v Jeseníku. Společně s jesenickými mažoretkami každoročně zajíždí na zahraniční turné do Francie, Itálie, Španělska, Sardinie a v neposlední řaděl i do Hongkongu na oslavy čínského Nového roku. Vzpomínkou na tyto zájezdy jsou fota, která najdete v naší galerii.
V roce 2008 je založeno sdružení Dechový orchestr Haná o. s. a orchestr se tak stal samostatným subjektem.
V loňském roce jsme si připomněli 40. výročí založení orchestru a musíme poděkovat v první řadě městu Uničov za podporu tohoto orchestru. Samotná existence orchestru ovšem nezáleží jen na získání finanční podpory, ale především na získávání nových členů, kteří by pokračovali v dlouholeté činnosti orchestru. Přetrvávající myšlenka sjednocení mládežnického orchestru ZUŠ Uničov a DO Haná je jedinou cestou přežití velkého hudebního tělesa. Je to možnost pro všechny muzikanty, kteří mají zájem hrát ve velkém orchestru i po absolvování ZUŠ. Věřím, že tato myšlenka nezanikne a k jejímu naplnění dojde v nejbližších letech.
Je třeba poděkovat všem bývalým členům za odvedenou práci pro DO Haná, ale i všem, kteří jakoukoliv měrou podporují a pomáhají vytvořit podmínky pro činnost orchestru a v neposlední řadě všem věrným posluchačům a příznivcům, se kterými se setkáváme na našich koncertech.