Veselé Vánoce

Krásné prožití svátků vánočních, rodinnou pohodu a hodně štěstí, zdraví a krásných hudebních chvil v novém roce 2018 všem malým i velkým hudebníkům, jejich rodinám, přátelům a příznivcům dechové hudby

přejí muzikanti DO Haná.